De reis in februari

In de voorjaarsvakantie zijn Maaike Smits en Adriaan Bax opnieuw naar Uganda geweest. Wel hebben zij hun strategie gewijzigd.

We dachten veel in en uit Nederland te kunnen regelen; dat was een misvatting. We kijken met westerse ogen, luisteren met westerse oren en hebben onze nuchtere gevoelens. Daarbij komt dat we te weinig kennis hadden van de aanwezige organisaties in Amudat.

Tijdens de tweede reis hebben we kennis gemaakt met Dorian Cosijnse. Zij heeft een jaar voor ZOA in Amudat gewerkt. In januari is Dorian voor WVS naar Uganda gereisd en heeft zij nauwkeurig de aanwezige organisaties in beeld gebracht. Van vier organisaties kregen wij gedetailleerde informatie: Hope for Children, AIDI, Vision Care en Pozidep. Met deze organisaties hebben wij tijdens de derde reis gesprekken gevoerd en hebben we werkbezoeken afgelegd bij projecten van Hope for Childen en AIDI.

We raakten meer en meer overtuigd dat één van deze twee organisaties onze partner zou kunnen worden. Uiteindelijk viel de keuze op Hope for Children, omdat deze organisatie het dichtst komt bij onze uitgangspunten:

  • Vanuit de Community: kinderen en moeders komen zelf naar hen toe
  • Kans op fundamenteel beter leven voor de kwetsbaarste kinderen in de leeftijd 7-18 jaar
  • Board draagt zelf bij: financieel en qua tijd.
  • Stevige mensen verankerd in de Community
  • PM is hoger opgeleid en kan dankzij onze betrokkenheid verder ontwikkelen
  • PM is bereid mee te denken in goed monitoring system.