CCA

Medio 2019 heeft WVS het initiatief genomen om onze hulpprojecten samen te brengen en te structureren onder CCA (Child Care Africa Foundation), met als doel: Het organiseren en bekostigen van onderwijs/steun/begeleiding voor kansloze kinderen in Sub Sahara Afrika. Samen met onze lokale partners helpen wij kinderen en jongeren om hun opleiding af te ronden en een betere toekomst op te bouwen. Onderwijs vermindert armoede en stimuleert economische groei.

Bij de oprichting van CCA werd de volgende Bijbeltekst als leidend principe voor het bestaan van deze (inmiddels) ANBI stichting meegegeven:

“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten,
als wij het niet opgeven (Galaten 6 vers 9).”

Op dit moment is Child Care Africa actief in drie gebieden in de regio Karamoja, in noordoost Oeganda. Met uw hulp kunnen wij onze programma’s uitbreiden en meer hulpbehoevende kinderen in Afrika de helpende hand bieden. 
Kijk voor meer informatie op onze website: