WVS helpt

Wij dragen bij aan een wereld zonder armoede. Een wereld waarin iedereen leeft in veiligheid, en toegang heeft tot onderwijs, gezondheidszorg en basisbehoeften als eten en schoon drinkwater. Wij richten ons daarbij primair op de kinderen.

Het programma

Lokale partners

Wij investeren in onderwijs en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in de samenleving. Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan en kan daardoor in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan de leefsituatie van de familie en de omgeving. Onderwijs vermindert armoede en stimuleert economische groei. Wij vinden het belangrijk om juist die kinderen te helpen die zonder steun geen kans hebben om naar school te gaan. Zoals weeskinderen, kinderen in armoede of kinderen die vanwege culturele gewoontes niet naar school mogen.

Onze lokale partners identificeren samen met de lokale bevolking, docenten, stam- en religieuze leiders de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap. De kinderen worden geholpen om hun opleiding af te ronden, waarbij wordt gekeken naar hun wensen en mogelijkheden. Dit betekent een beroepsopleiding, diploma of universitaire studie. Naast onderwijs is er aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen. De ouders of verzorgers worden actief bij het programma betrokken en gestimuleerd om een bijdrage te leveren.

Visie op succesfactoren

WVS kiest bewust voor samenwerking met lokale partners/initiatieven. De betrokkenen kennen dan de cultuur, maatschappij, taal en lokale problematiek en zijn hierdoor in staat een langdurige impact te veroorzaken. Onze lokale partners identificeren samen met de lokale bevolking, docenten, stam- en religieuze leiders de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap. De kinderen worden geholpen om hun opleiding af te ronden, waarbij wordt gekeken naar hun wensen en mogelijkheden. Dit betekent een beroepsopleiding, diploma of universitaire studie. Naast onderwijs is er aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen. De ouders of verzorgers worden actief bij het programma betrokken en gestimuleerd om een bijdrage te leveren.

Actieve betrokkenheid

Om de lokale initiatieven verder te ontwikkelen en op te schalen zijn wij zelf in Afrika actief. Dit is gericht op begeleiding en toezicht houden op de uitgaven en verloop van de programma’s. Daarnaast gaat een aantal keer per jaar een wisselende groep collega’s van WVS op bezoek om een training te verzorgen en de kinderen en hun families te ontmoeten. Zo bieden wij niet alleen een helpende hand, maar worden collega’s zelf ook verrijkt door de ervaringen en ontmoetingen.

ANBI status

Onze relaties zien de waarde van onze low-cost, no-nonsense aanpak en willen mee-investeren in de toekomst van deze kinderen. Om dat fiscaal gemakkelijker te maken hebben we een ANBI stichting opgericht, genaamd Child Care Africa Foundation.

Bedrijfssponsoring

Wij enthousiasmeren bedrijven om het aantal kinderen te sponsoren dat hun bedrijf in fte groot is. Heeft u 100 medewerkers in dienst? Geef dan aan 100 kinderen het duwtje in de rug om iets goeds met hun leven te kunnen doen.

Contact

Het is onze ervaring dat je voor weinig geld, veel kunt betekenen voor kansloze weeskinderen. Bent u geïnspireerd door ons verhaal en wilt u meedoen? Neem dan contact op met Wim van Welzen of Gaby de Rotte via telefoonnummer +31 (0) 182 347 168 of per e-mail info@wvsconsulting.nl