WVS helpt

WVS Consulting draagt bij aan een eerlijkere wereld zonder armoede. Een wereld waarin iedereen leeft in veiligheid en toegang heeft tot onderwijs, gezondheidszorg en basisbehoeften als eten en schoon drinkwater. Onze focus ligt bij het creëren van kansen voor kwetsbare kinderen en families. In de uitvoering van onze programma’s werken wij samen met lokale partners.

Het programma

Lokale partners

Wij als WVS willen investeren in onderwijs van kwetsbare kinderen in de samenleving. Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan en in de toekomst een positieve bijdrage te leveren aan de leefsituatie van de familie en de omgeving. Onderwijs vermindert armoede en stimuleert economische groei. Wij vinden het belangrijk om juist die kinderen te helpen die zonder steun geen kans hebben om naar school te gaan. Zoals weeskinderen, kinderen in armoede of kinderen die vanwege culturele gewoontes niet naar school mogen. Dit doen we samen met lokale partners.

Onze lokale partners identificeren samen met de lokale bevolking, docenten, stam- en religieuze leiders de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap. De kinderen worden geholpen om hun opleiding af te ronden, waarbij wordt gekeken naar hun wensen en mogelijkheden. Dit betekent een beroepsopleiding, diploma of universitaire studie. Naast onderwijs is er aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen. De ouders of verzorgers worden actief bij het programma betrokken en gestimuleerd om een bijdrage te leveren.

Samenwerking met lokale partners

WVS heeft bewust gekozen voor een samenwerking met lokale initiatieven. De initiatieven zijn ontstaan vanuit de gemeenschap zélf. De betrokkenen kennen de cultuur, maatschappij, taal en lokale problematiek en zijn hierdoor in staat een langdurige impact te veroorzaken. Wij zijn ons ervan bewust dat sommige lokale initiatieven (nog) niet voldoen aan de eisen van donoren. Om die reden werkt Dorian Cosijnse voor WVS in Afrika om de lokale partners te begeleiden en toezicht te houden op de uitgaven en verloop van de programma’s. Daarnaast gaat er een aantal keer per jaar een wisselende groep collega’s van WVS op bezoek om een training te verzorgen en de kinderen en hun families te ontmoeten. Zo bieden wij niet alleen een helpende hand, maar worden collega’s zelf ook verrijkt door de ervaringen en ontmoetingen.

Op dit moment steunt WVS Consulting “Hope for the Children Foundation” in Amudat, een gemarginaliseerde en afgelegen regio in Oeganda. Wij willen ons programma graag uitbreiden naar andere hulp behoevende groepen en regio’s in Afrika.

Contact

Bent u geïnspireerd door ons verhaal en wilt u iets betekenen voor een kind? Neem dan contact op met Wim van Welzen of Gaby de Rotte via telefoonnummer +31 (0) 182 347 168 of per e-mail info@wvsconsulting.nl

Wellicht kunnen wij iets voor elkaar betekenen!