Woord & Daad partnership

bedrijfsmatige ondersteuning honingproductie

Het Business Platform van Woord & Daad is een netwerk van ruim 90 Nederlandse christenondernemers. De leden richten zich op bedrijfsontwikkeling, arbeidsbemiddeling en beroepsonderwijs en -training. Het verstrekken van financiële bijdragen is in de praktijk niet toereikend om een ontwikkeling goed op gang te brengen.
Het platform stelt vakkennis en ondernemerservaring beschikbaar als kritieke succesfactor bij “private sector development”.

Woord en Daad heeft WVS gevraagd om haar locale partner, genaamd ADP (Aridland Development Program) in Karamoja, Noord-Uganda te ondersteunen bij het bedrijfsmatig opzetten van een “revolving fund”. Het revolving fund tracht de armste lokale boeren van inkomsten te gaan voorzien door hen bijenkorven en gereedschap als lening ‘in natura’ ter beschikking te stellen.

Deze lening wordt terugbetaald in de vorm van de geoogste honing. Bij normale productie kan dit binnen 2 jaar. Gelet op de gemiddelde honingproductie van de bijenkorven en de lokale marktprijzen is met de juiste werkwijze al snel een aantrekkelijk jaarinkomen te verdienen. De boeren hebben hiervoor alleen training en motivatie nodig.

ADP is na een strenge selectie (zeker naar Afrikaanse begrippen) de samenwerking met de bijenhouders gestart door middel van een uitgebreid trainingsprogramma. In het eerste jaar biedt ADP assistentie aan de bijenhouders bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen en bij het oplossen van technische problemen.