Werkbezoek vanuit WVS aan de TDC

2011

Mei 2011 nam Ton van Nieuwkoop namens WVS Onderwijs deel aan een werkbezoek aan Zambia en Malawi. In Zambia bezocht hij een aantal basisscholen en vakscholen; denk bij de laatste aan onze vroegere technische scholen. In ons land zijn alle scholen druk met leerstofopbrengsten, resultaatgericht werken en klantgerichtheid, om aan de groeiende eisen van de overheid, maatschappij en ouders tegemoet te komen.

In Zambia en Malawi is men vooral bezig te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen überhaupt naar school komen en deze ook afmaken. Zij krijgen les in vooral rekenen en lezen. Dit wordt verzorgd door mensen die zelf de school succesvol hebben afgerond en enige aanleg hebben hun kennis over te dragen. Het ontwikkelen van didactische en pedagogische vaardigheden is van latere zorg. Met recht een wereld van verschil dus.

Ook op ‘onze school TDC’ in Zomba (Malawi) werkt men hard aan het bereiken van de jeugd. Ook zij worden geconfronteerd met de dagelijkse worsteling m.b.t. primaire levensbehoeften. Hierdoor realiseert de ‘studerende jeugd’ wel dat zij tot de bevoorrechten binnen hun maatschappij behoren en zij zijn zeer gedreven.

Omdat leerlingen/studenten relatief gezien enorm veel voor hun studie moeten betalen, verwachten zij ook veel van hun docenten. Ook hier is dus een vorm van klantgerichtheid bij de scholen noodzakelijk. Dit wordt vaak vorm gegeven door het aanbieden van die opleidingen waar op dat moment een marktbehoefte ligt. Dit zorgt voor de nodige onduidelijkheid en onzekerheid, wat voor de schoolontwikkeling niet echt bevorderlijk is. Ondersteuning bieden aan het onderwijs op dit continent blijft nodig en zinvol, maar ook op het gebied van gezondheid en arbeid (en bemiddeling naar arbeid) moeten er stappen worden blijven gezet om verder te komen. Via financiële steun en advisering hebben wij ons steentje daaraan bijgedragen.