Vakschool in Zomba, Malawi

Sinds 2008 is WVS Onderwijs betrokken bij de opbouw en de voortgaande ontwikkeling van een middelbare school (TEEM Development Centre College) in Zomba, Malawi. Deze school biedt het volgende curriculum: Accounting (ICAM), Business Management (ABE), Information & Communication Technology (City & Guilds) and (Teveta), Administrative Studies (Teveta), Human Resource Management (ABE), Community Development. 

In de jaren 2009 – 2013 is een jaarlijkse afbouwende sponsoring aan de school geleverd om op te kunnen starten.

Om de groei van de school verder te stimuleren heeft de directeur van het TDCC eind 2014 een groeiplanontwikkeld en aan ons voorgelegd voor sponsoring. Dit plan was vooral gericht op het actiever naar buiten treden (in contact komen met potentiele studenten). Foundation Burgland Charitas en WVS Onderwijs hebben de uitvoering van dit plan ondersteund met financiële middelen en als klankbord.