Oprichten van een meisjes hostel

2010

Het onderwijsinstituut riep opnieuw hulp in om het christelijk hoger beroepsonderwijs in Malawi te versterken. Om dit mogelijk te maken zal worden geïnvesteerd in de aanpassing van een gebouw tegenover het schoolgebouw tot bibliotheek, keuken en studentenhostel. Ook wordt er bijgedragen aan beroepsrelevante literatuur voor de bibliotheek en in de aanschaf van een computerprogramma t.b.v. de financiële administratie en de training voor het gebruik daarvan.

Met deze aanpassingen wordt het onderwijs o.a. toegankelijker gemaakt -met name voor meisjes- omdat met het hostel een veilige woonomgeving kan worden gecreëerd. WVS Onderwijs B.V. en Burgland Charitas slaan voor dit doel opnieuw de handen ineen, omdat vooral goed onderwijs ook in Malawi de kansen vergroot op een baan en daarmee bijdraagt aan het terugdringen van de vaak schrijnende armoede in dit Afrikaanse werelddeel.

Medefinancieringsorganisatie Impulsis staat achter dit gezamenlijke project en neemt daarom een aanzienlijk gedeelte van de projectkosten voor haar rekening.