Audit op school in Malawi

2014

WVS onderhoudt al vele jaren een relatie met een vakschool in de stad Zomba, Malawi. Op deze school, TEEM Development Centre (TDCC), worden jongeren van rond de 16 jaar opgeleid, m.n. gericht op ICT en accountancy. Hiermee voorziet de school in een behoefte die er leeft bij de aanwezige (internationale) bedrijven en biedt het de jeugd een toekomstperspectief van een betaalde baan. Een betaalde baan betekent niet alleen kunnen voorzien in je eigen levensonderhoud, maar ook in die van vele familieleden. Een aanzet om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken.

Van 23 t/m 30 april 2014 zijn vier WVS-ers naar Malawi gegaan en hebben daar een audit uitgevoerd. Naast het in kaart brengen van de organisatieontwikkeling en de interne kwaliteit, is ook gekeken de samenwerking met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven.

Vooral de laatste categorie is een belangrijke doelgroep, omdat in een land als Malawi ‘het onderwijspakket’ van vakscholen in hoge mate is afgestemd op de behoefte van het aanwezige bedrijfsleven.

In de audit rapportage zijn aanbevelingen gedaan op verschillende onderwerpsgebieden. Hierbij is gekeken naar de structuur van leiderschap en zijn er aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de lessen te verhogen. Daarnaast is gekeken naar de faciliteiten die aanwezig zijn op of nabij het schoolterrein, zoals een bibliotheek waar studenten in alle rust kunnen studeren. Verder is er geadviseerd op het gebied van marketing en alumni programma’s.

Vooral de laatste categorie is een belangrijke doelgroep, omdat in een land als Malawi ‘het onderwijspakket’ van vakscholen in hoge mate is afgestemd op de behoefte van het aanwezige bedrijfsleven.

In het audit zijn aanbevelingen gedaan op verschillende onderwerpsgebieden. Hierbij is gekeken naar de structuur van leiderschap en zijn er aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de lessen te verhogen. Daarnaast is gekeken naar de faciliteiten die aanwezig zijn op of nabij het schoolterrein, zoals een bibliotheek waar studenten in alle rust kunnen studeren. Verder is er geadviseerd op het gebied van marketing en alumni programma’s.