Adriaan Bax: lid in de Orde van Oranje Nassau

Collega Adriaan Bax (WVS Onderwijs) is op vrijdag 26 april in zijn woonplaats Amersfoort in het zonnetje gezet voor zijn vele vrijwilligerswerk, waaronder o.a. bij de plaatselijke voetbalclub, kerk en zijn vrijwillige werkzaamheden voor Uganda natuurlijk!

Adriaan Bax (72 jaar) is vijftig jaar werkzaam in het onderwijs. Op dit moment als medewerker bij WVS Onderwijs BV met de functie van interim-directeur in het primair onderwijs. Voor de Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk te Amersfoort was hij van 1998 tot en met 2006 onder meer actief als voorzitter van de werkgroep Gemeente-opbouw en als wijkouderling, lid van de kerkenraad en voorzitter van de kerkenraad CGK. Vanaf 2010 is hij commissielid Ontwikkeling Pastorale Structuur en voorzitter van de kerkenraad tot en met 2017. Bij de voetbalvereniging Cobu Boys te Amersfoort was hij van 2004 tot en met 2010 grens- en scheidsrechter. Tot op heden is hij vrijwilliger en ambassadeur van de Orphans en Vulnerable Children in Noord-Oeganda en Karamoja. In 2008 richtte hij de International Christian Fellowship Amersfoort op waarvan hij tot en met 2016 lid van het bestuur was en tot en met 2018 secretaris.